Hyppää sisältöön

Dublin-sopimus ja ihmiskaupan uhrien suojelu sopivat huonosti yhteen

Ihmiskaupan uhreilla on riski joutua uudelleen hyväksikäytetyiksi. Kansainväliset sopimukset velvoittavat valtioita estämään uudelleen uhriksi joutumista.  Suojelun ja auttamisen yksi tavoite on auttaa uhria rakentamaan elämä, johon hyväksikäyttö ei enää kuulu. Turvapaikanhakijoiden kohdalla herää kysymys, miten ihmiskaupan uhrien suojelu ja Dublin-sopimuksen noudattaminen sopivat yhteen. 

Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisen yleissopimuksen tarkoitus on suojella uhreja ja ehkäistä ihmiskauppaa. Ihmiskaupan uhrit tulee tunnistaa ja ohjata avun pariin. Jos ihmiskaupan uhri käännytetään toiseen maahan, tulee mm. palautettavan turvallisuus varmistaa. 

Jos turvapaikanhakija on ennen Suomeen tuloaan hakenut kansainvälistä suojelua toisessa EU-maassa, on tämä ensimmäinen maa vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä Suomen sijaan. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on huolissaan Suomessa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään otettujen henkilöiden palauttamisesta toiseen EU-maahan vastuunmäärittämisasetuksen eli ns. Dublin-sopimuksen perusteella. On epävarmaa, miten sujuva siirto on toisen maan auttamistoimien pariin, miten tieto kulkee ja miten varmistetaan, ettei henkilö joudu uudelleen hyväksikäytetyksi.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun vuonna 2016 julkaiseman muistion pohjalta toteutettiin tiedonhankintamatka Italiaan. Matkalla selvisi, että Suomesta Italiaan palauttamisen jälkeen ihmiskaupan uhrit saavat apua sattumanvaraisesti, vastaanottotilanne on ylikuormittunut ja tiedonvaihdon puutteiden vuoksi avun saaminen voi katketa palautukseen. Matkan seurauksena Maahanmuuttovirasto muutti käytäntöjään. Ihmiskaupan uhrien käännyttämistä Italiaan harkittiin jatkossa entistä tarkemmin ja yksilöllisemmin. Tämä linjaus auttaa kunnioittamaan uhrien oikeuksia paremmin, mutta koskee vain osaa ihmiskaupan uhriksi joutuneista turvapaikanhakijoista.

Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisen yleissopimuksen toteutumista seuraa asiantuntijaryhmä GRETA. Se on julkaissut kesällä 2020 ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on vahvistaa ihmiskaupan uhrien oikeuksia kansainvälisen suojelun hakijoina. Ihmiskauppa voi olla peruste saada suojelua suhteessa kotimaahan. GRETA nostaa myös esiin, että ihmiskaupan uhri voi olla vaarassa, jos hänet palautetaan vastuunmäärittämisasetuksen nojalla siihen EU-maahan, jossa henkilö on joutunut ihmiskaupan uhriksi.

Ohjeistuksessa GRETA nostaa esiin tekijöitä, joita tulee arvioida ennen ihmiskaupan uhrin käännyttämistä, koskien myös Dublin-päätöksiä. Ihmiskaupan uhreja ei tule palauttaa maahan, jossa he hakivat ensiksi turvapaikkaa, mutta jossa heitä kohtaa uudelleen uhriksi joutumisen riski. GRETA nostaa esiin, että uudelleen uhriksi joutumisen vaara itsessään laukaisee valtion velvollisuuden suojella henkilöä Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklan 4 loukkaamiselta, eli orjuudelta ja sen kaltaiselta pakkotyöltä.

Dublin-sopimuksen mukaan valtio voi ottaa omalla päätöksellään vastuun turvapaikkahakemuksen käsittelystä.  GRETA painottaa ihmiskaupan uhrien tunnistamista turvapaikanhakijoiden joukosta Dublin-prosessissa, jotta voidaan estää uudelleen uhriksi joutumista, sekä taata uhreille apua ja mahdollinen toipumis- tai harkinta-aika yleissopimuksen 12 ja 13 artiklojen mukaisesti. 

Muissakin yhteyksissä puhutaan Dublin-sopimuksen ja ihmiskaupan uhrien suojelun yhteensopivuudesta – tai pikemmin yhteensopimattomuudesta. Järjestöt viidestä eri Euroopan maasta ovat mukana hankkeessa Project REST - Residency Status: strengthening the protection of trafficked persons. Hankkeen kuvauksen mukaan Dublin-sopimuksen mukaiset pakkopalautukset ovat ristiriidassa ihmiskaupan uhrien pitkäkestoisen suojelun kanssa ja voivat johtaa riskiin joutua epäinhimillisen kohtelun kohteeksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan 4 artiklan mukaisesti.

EU on uudistamassa maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa, kuten on ollut jo pitkään. Uusimmassa ehdotuksessa Dublin-järjestelmästä luovuttaisiin. Uudistuksiin kulunee kuitenkin useita vuosia. Ihmiskauppaan on puututtava nyt. Sitä ei torjuta palauttamalla uhreja toisiin EU-maihin ja siirtämällä vastuuta. Ihmiskauppaan puututaan tunnistamalla, auttamalla, tutkimalla rikokset ja rikosvastuun toteutumisella. 

Loppuun uudelleen uhriksi joutumisen ehkäisystä hyvä uutinen – Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän vetämä IKUT-hanke lähtee käyntiin tänä syksynä. Hanke tähtää ihmiskaupan uhrien työllistämiseen ja työllistämispolkujen kehittämiseen. Auttamistoimet kannattelevat ihmistä tiettyyn pisteeseen, mutta palkkatyö ilman hyväksikäyttöä on avain itsenäisen, hyväksikäytöstä vapaan elämän rakentamiseen.