Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutetun suositus tehdä kohtuullinen mukautus koronatodistuksen saavutettavuuden takaamiseksi vammaiselle henkilölle

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tietoon on tullut, että koronatodistuksen saaminen on osalle vammaisista henkilöistä kohtuuttoman hankalaa ja aikaa vievää. Esimerkiksi osalla ei ole pääsyä Omakantaan pankkitunnusten puuttumisen vuoksi. Kaikissa terveyskeskuksissa ei ole mahdollista tällä hetkellä saada koronatodistusta viipymättä ilman erillistä ajanvarausta, jolloin odotusaika saattaa olla pitkä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa, että terveyskeskuksien tulee tehdä kohtuulliset mukautukset yhdenvertaisuuslain 15 §:n mukaisesti sen takaamiseksi, että koronatodistus on myös vammaisten henkilöiden saavutettavissa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, että vammaisen henkilön tai vammaisen henkilön avustajan pyytäessä terveyskeskuksesta koronatodistusta, tulee vammaiselle henkilölle tulostaa koronatodistus omakannasta viipymättä ilman ajanvarausta. Pyynnöstä todistus tulee myös lähettää postitse maksutta vammaiselle henkilölle. Tämä mahdollistaisi sen, että vammainen henkilö voisi yhdenvertaisesti muiden kanssa osallistua tapahtumiin, joissa koronatodistusta edellytetään.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun suositus tehdä kohtuullinen mukautus koronatodistuksen saavutettavuuden takaamiseksi vammaiselle henkilölle (pdf)

01.12.2021