Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle vastaanottolain muuttamisesta (vastaanottorahan pienentäminen)

Esitysluonnoksessa ehdotetulla vastaanottorahan pienentämisellä on merkittävä välitön vaikutus vastaanottopalveluiden piirissä olevien ihmisten toimeentuloon ja tätä kautta myös muuhun tilanteeseen. Esitysluonnoksessa on muun muassa arvioitu esityksen vaikuttavan eniten yksin asuviin ja yksinhuoltajiin, jotka asuvat yksityismajoituksessa tai keskuksessa, joka ei tarjoa aterioita. Esitys voi vaikuttaa myös perheen kanssa majoittuviin ilman huoltajaa oleviin lapsiin vastaavasti kuin yksin asuviin aikuisiin, mutta esitysluonnoksen mukaan tarvittaessa lapsi voidaan siirtää ryhmäkotiin tai hänen tilanteestaan voidaan tehdä lastensuojeluilmoitus. Lisäksi arvioidaan, että esitys voi vaikuttaa passivoitumisena, laitostumisena, psykofyysisenä oireiluna, lastensuojelutoimenpiteiden tarpeen lisääntymisenä, perheväkivallan kasvuna, perheiden huonovointisuutena, ruokavalion yksipuolistumisena ja ruokajakelujen pariin hakeutumisena.

Lisäksi ehdotus voi kasvattaa esitysluonnoksen mukaan haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten haavoittuvuutta sekä paperittomuutta, jos henkilö arvioi, että hänellä olisi paremmat edellytykset toimeentuloon paperittomana kuin vastaanottojärjestelmän asiakkaana. Lisäksi ehdotus voi lisätä riskiä hyväksikäytölle ja vähentää ihmiskaupan ilmi tulemista

Esityksellä on runsaasti hyvin kielteisiä vaikutuksia. Esityksen tavoitteeksi ja myönteisiksi vaikutuksiksi on nostettu kaksi seikkaa: turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmän houkuttelevuuden vähentäminen sekä taloudelliset säästöt. Ensimmäisen perusteen osalta esityksessä todetaan, että on hyvin vaikea arvioida muutoksen suoraa vaikutusta vastaanottojärjestelmän houkuttelevuudelle, mutta hallitusohjelmassa on joukko samansuuntaisia toimia, joiden ”yhteisvaikutus on arvioitavissa suureksi”. Väitteelle ei ole esitetty perusteluita tai lähdettä.

Taloudellisten säästöjen osalta on huomioitava, että vastaanottorahan pienennys tuottaa varsin pienet säästöt suhteessa siihen, kuinka merkittäviä kielteisiä vaikutuksia sillä on. Lisäksi taloudellisten vaikutusten arvioinnissa on huomioitava myös viranomaisten lisääntyviin resurssitarpeisiin liittyvät vaikutukset. Esitysluonnoksen viranomaisvaikutuksia koskevassa osuudessa tunnistetaan, että vastaanottorahan pienentämisen myötä esimerkiksi täydentävää vastaanottorahaa koskeva päätöksenteko ja muutoksenhaku voisi lisääntyä. Lisäksi ehdotus saattaisi lisätä myös sosiaaliohjauksen, sosiaalityön ja terveyspalveluiden tarvetta vastaanottokeskuksissa. Näillä viranomaisvaikutuksilla on myös taloudellisia vaikutuksia, jolloin vastaanottorahan pienentämisen säästövaikutukset vähenevät entisestään.

Lue yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto kokonaisuudessaan: Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto vastaanottorahan pienentämisestä (PDF).

13.03.2024