Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on lausunut sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sosiaalihuoltolain, terveydenhuoltolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta (pdf)

10.06.2022