Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kirje sisäministeri Mari Rantaselle koskien itärajan ihmisoikeustilannetta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on 30.1.2024 lähettänyt kirjeen sisäministeri Mari Rantaselle itärajan ihmisoikeustilanteesta. Kirjeessään valtuutettu toistaa huolensa rajalla tapahtuvista mahdollisista ihmisoikeusloukkauksista. Valtuutettu oikaisee myös väärinkäsitystä yhdenvertaisuusvaltuutetun roolista, jonka sisäministeri on antanut vastauksessaan Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetulle 12.1.2024.

Sisäministeri vastasi tammikuun alussa ihmisoikeusvaltuutetun joulukuussa lähettämään tiedusteluun Suomen toimista itärajalla. Vastauksessaan sisäministeri ilmaisi, että Suomen rajalla tehdyt toimenpiteet olisi valmisteltu yhteistyössä valtuutetun kanssa. Viittaus yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiin ja rooliin tässä yhteydessä antaa väärän käsityksen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton valvontaviranomainen, joka ei osallistu valtioneuvoston päätösten toimeenpanon valmisteluun.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kirje sisäministeri Mari Rantaselle

Euroopan ihmisoikeusvaltuutetun kirje Suomen sisäministerille

Sisäministeri Mari Rantasen vastaus

31.01.2024