Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutettu hakee korkeakouluharjoittelijoita yhdenvertaisuusyksikköön

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa on tarjolla ensisijaisesti oikeustieteen maisteriopiskelijoille kaksi kappaletta kuuden kuukauden harjoittelupaikkaa ajalle 1.6-30.11.2024.

Harjoittelijana työskentelet valtuutetun toimiston yhdenvertaisuusyksikössä ja päätehtävänäsi on avustaa asiakasyhteydenottojen käsittelyssä. Tehtävä tarjoaa tilaisuuden tutustua monipuolisesti valtuutetun yhdenvertaisuuslain valvontatehtävään. Painopiste työssä on asiakasyhteydenottojen arvioinnissa, selvitysten ja vastausten laadinnassa sekä osallistumisessa valtuutetun puhelin- ja chat-päivystykseen.

Toivomme, että olet opintojesi loppuvaiheessa. Ensisijaisesti haemme henkilöitä, jotka suorittavat syventäviä opintoja jossain seuraavista aiheista: perus- ja ihmisoikeudet, rikos- ja prosessioikeus, valtiosääntö-oikeus, hallinto-oikeus tai kansainvälinen oikeus.

Odotamme sinulta hyvää kirjallista ilmaisutaitoa. Hyvä molempien kansalliskielten taito sekä muu kielitaito katsotaan eduksi. Arvostamme joustavuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti.

Tehtävän tiedot:

Tehtävän kesto: 1.6-30.11.2024
Tehtävän luonne: kokoaikatyö
Palkka: n. 1600 euroa
Palkkaukseen liittyvät lisätiedot: Toivomme, että sinulle on myönnetty harjoittelutuki, mutta tämä ei ole välttämätön edellytys.
Sijainti: Helsinki

Lisätietoa tehtävästä antaa:
Robin Harms
Johtava erityisasiantuntija, tiimivetäjä
[email protected]

Hakeminen

Viimeinen hakupäivä: 22.2.2024
Ilmoituksen lisätiedot: Pyydämme lähettämään hakemukset yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon sähköpostilla osoitteeseen rekrytointi.yvv(at)oikeus.fi, otsikolla "Harjoittelija, yhdenvertaisuusyksikkö"

Yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa toiminnassaan yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman mukaisesti valinnassa pyrimme toteuttamaan positiivista erityiskohtelua monipuolisen henkilöstörakenteen edistämiseksi.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Valtuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tämän lisäksi valtuutettu edistää ulkomaalaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista, valvoo ulkomaalaisten maasta poistamista sekä toimii kansallisena ihmiskaupparaportoijana.

05.02.2024