Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan läpileikkaavana teemana nuoret

Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta kokousti 26.5. etäyhteyksin. Kokouksessa kuultiin vähemmistöihin kuuluvien nuorten asemasta tutkimuksen valossa sekä käytiin läpi katsaus yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston sekä neuvottelukuntien jaostojen ajankohtaisista asioista. Neuvottelukunta myös hyväksyi toimintasuunnitelman käynnissä olevalle kaudelleen.

SPR:n nuorten turvatalojen johtaja, nuorisotutkija Leena Suurpää sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Antti Kääriälä kertoivat kokouksessa neuvottelukunnalle vähemmistöihin kuuluvien nuorten asemasta tutkimuksen ja käytännön valossa. 

Neuvottelukunta myös hyväksyi toimintasuunnitelman kaudelleen. Toimintasuunnitelman mukaan nuoret ovat neuvottelukunnan läpileikkaava teema tällä toimikaudella. Tämä näkyy sekä neuvottelukunnan jäsenissä, että jaostojen teemoissa. Lisäksi neuvottelukunnan sihteeristön työn tueksi perustetaan nuorten järjestöjen edustajien muodostama sparrausryhmä. 

Toimintasuunnitelmassa tarkennettiin myös neuvottelukunnan jaostojen toimintaa ja painopisteteemoja. Neuvottelukunnassa toimii kolme jaostoa: työelämän syrjintään, koulutuksessa tapahtuvaan syrjintään sekä vammaisten henkilöiden oikeuksiin keskittyvä jaosto. Neuvottelukunnan jaostot ovat neuvottelukunnan sisällä toimivia, aihepiireittäin jakautuneita pienempiä kokoonpanoja. 

Koulutusjaoston painopisteteemoina ovat erityisesti rasismi ja rakenteellinen syrjintä koulutuksessa. Tarkastelutapa on intersektionaalinen, mikä tarkoittaa, että huomioidaan eri vähemmistöihin identifioituvat nuoret sekä alkuperäiskansoihin kuuluvat nuoret. Työelämäjaostossa painopisteteemana on erityisesti vammaisten henkilöiden työllisyys. Työskentelyssä keskitytään erityisesti työllistymisen rakenteellisin esteisiin, esteettömyyteen ja työelämäsyrjintään puuttumiseen. Painopisteiden valinta ei kuitenkaan poissulje muita teemoja tai syrjintäperusteita.

Kokouksessa myös käytiin läpi katsaus yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston sekä neuvottelukunnan jaostojen ajankohtaisista asioista. Neuvottelukunnalle esiteltiin muun muassa yhdenvertaisuusvaltuutetun tilastoja vuodelta 2020, eduskuntakertomusprosessin tilannetta sekä ajankohtaista oikeuskäytäntöä. 

Neuvottelukunnan tehtäviin ja jäseniin voit tutustua valtuutetun verkkosivuilla.  

03.06.2021