Hyppää sisältöön

Uhrista itsenäiseksi toimijaksi

Pro-tukipiste on päässyt todistamaan ihmiskaupan vastaisen toiminnan etenemistä Suomessa yksilöiden ja rakenteiden tasolla 2000-luvun alusta alkaen. Ihmiskaupan vastaisen työmme ytimessä on käytännön asiakastyön kautta saamamme ymmärryksen välittäminen ihmiskaupan uhrien oikeuksien kannalta keskeisiin rakenteisiin ja verkostoihin. Olemme olleet näköalapaikalla liittyen ihmiskaupparikosten uhrien asemaan ja siihen yhteiskunnalliseen kehitykseen, jonka tuloksena voimme tänä päivänä puhua myös menestystarinoista.

Ihmiset, joiden tarinoista olemme tunnistaneet ihmiskaupparikosten viitteitä, ovat usein tulleet Pro-tukipisteelle toisten seksiä myyvien ihmisten suosituksesta. Erilaisten yhteisöjen kanssa työskentelemällä olemme voineet viedä tietoa oikeuksista ja velvollisuuksista sekä avun hakemisen mahdollisuuksista ympäristöihin ja ihmisille, joita emme muuten tavoittaisi. Yhteisötasolla liikkuu myös kokemuksellinen tieto siitä, miten rikos- tai oleskelulupaprosessit toimivat ja mitä vaikutuksia rikoksesta ilmoittamisesta ihmiselle ja hänen läheisilleen seuraa.

Vuosien varrella kohtaamamme ihmiset ovat voineet tehdä tietoisia päätöksiä siitä, miten haluavat ihmiskauppaan viittaavassa tilanteessaan edetä. Pitkäjänteisen työskentelymme aikana olemme havainneet, kuinka tuhoisasti väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö voivat vaikuttaa yksilön elämään ja hyvinvointiin. Asiakkaamme ovat hakeneet apuamme saadakseen ymmärrettävää tietoa ja apua rikoksen uhreina, ulkomaalaisina Suomessa tai ihmisinä, jotka eivät ole kokeneet olevansa oikeutettuja yhteiskunnan suojeluun tai osallisuuteen. Olemme tukeneet asiakkaitamme häpeän, sukupuoli- ja seksuaali-identiteettiin liittyvien kysymysten, syrjintäkokemusten ja koko yksilön elämää ja olemassaoloa varjostavan epävarmuuden ja pelon kanssa. Olemme voineet auttaa asiakkaitamme pääsemään kiinni elämän perusedellytyksiin ja saavuttamaan oikeuksia, jotka heille yhteiskunnassamme kuuluvat.

Osa asiakkaistamme on hakeutunut Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään ja hakenut ihmiskaupan uhrien oleskelulupaa. Osa ihmisistä on saanut tarvitsemansa avun kuntien palveluista. Lukuisten asiakkaidemme kohdalla heidän avuntarpeisiinsa vastaaviin palveluihin pääsy on edellyttänyt intensiivistä tukea järjestöltämme. Järjestölähtöisellä työllämme olemme rakentaneet siltaa kohtaamiemme ihmisten ja suomalaisen palvelujärjestelmien välille. Olemme jalkautuneet asiakkaidemme kanssa heille aiemmin vieraisiin palveluihin, kuulleet heidän kokemuksiaan ja tarpeitaan ja rakentaneet yhteistä ymmärrystä siitä, mitä mahdollisuuksia elämässä eteenpäin pääsemiseen suomalainen yhteiskunta tarjoaa. Olemme tehneet asiakkaillemme ymmärrettäviksi yhteiskuntamme arvoja, järjestelmiä ja heille merkityksellisten viranomaisten ja järjestöjen toimintaa. Samalla olemme välittäneet ja tulkanneet yhteistyökumppaneillemme asiakkaidemme elämäntilanteita ja palveluntarpeita, jotta asiakkaamme ovat voineet tulla osallisiksi ja kuulluiksi heitä itseään koskevissa asioissa. Kokemustemme myötä olemme oppineet puhumaan ihmiskaupparikosten uhrien oikeuksista ja mahdollisuuksista konkreettisella ja ymmärrettävällä tavalla.

Ihmiskaupparikosten uhrien avun tarve voi jatkua ja vaihdella vuosikymmenten ajan. Selviytyminen on aina yksilöllistä. Olemme saaneet todistaa, mitä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen yksilötasolla merkitsee. Parhaimmillaan olemme saaneet nähdä ihmisten saavuttavan kestävän omanarvontunteen ja kokemuksen siitä, että he itse voivat itse päättää, mitä elämältään haluavat. Järjestötyöllämme tavoittelemamme yksilötason menestystarina on ihmisen voimaantuminen itsenäisesti pärjääväksi toimijaksi, jonka elämää ja identiteettiä ei enää määritä ihmiskaupparikoksen uhriksi joutuminen.