Hyppää sisältöön

Turvallinen koulu on häirinnästä vapaa -kampanja tarjoaa keinoja häirintään puuttumiseksi kouluissa

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen ja häirinnästä vapaaseen kouluun. Suomessa ei kuitenkaan ole vielä onnistuttu turvaamaan häirinnästä ja rasismista vapaata koulumaailmaa. Tämä käy ilmi esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulevista yhteydenotoista. Yhdenvertaisuusvaltuutetun Turvallinen koulu on häirinnästä vapaa -kampanja tuo esiin koulumaailmassa tapahtuvaa häirintää sekä tarjoaa keinoja siihen puuttumiseksi.

Turvallinen koulu on häirinnästä ja rasismista vapaa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu kuitenkin saa vuosittain lukuisia yhteydenottoja, joissa lapsi tai nuori on joutunut kokemaan häirintää koulussa. Myös tutkimuksista ja esimerkiksi kouluterveyskyselystä käy ilmi erityisesti vähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten häirinnän ja syrjinnän kokemukset kouluissa.

Häirintään puuttuminen ja sen ennaltaehkäiseminen kuuluvat koulutuksen järjestäjien lakisääteisiin velvollisuuksiin. Rehtorit, opettajat ja muu kouluhenkilökunta tekevät tärkeää työtä yhdenvertaisemman koulun puolesta ja yhdenvertaisuusvaltuutettu haluaa tukea kouluja tässä työssä sekä tarjota keinoja häirintään puuttumiseksi.

– Opettajat ja muu kouluhenkilökunta tekevät arvokasta työtä yhdenvertaisen koulun turvaamisessa. On tärkeää, että kouluhenkilökunnalla ja erityisesti koulujen johdolla on osaamista puuttua häirintään. Rehtorit ja muu koulujen johto ovat keskeisessä asemassa häirinnästä vapaan koulun rakentamisessa, ylitarkastaja Matti Jutila toteaa.

Koulujen vastuu puuttua häirintään vahvistuu kesäkuussa yhdenvertaisuuslain muuttuessa

Kouluilla on lakiin perustuva velvollisuus puuttua syrjintään ja häirintään. Yhdenvertaisuuslain mukaan kouluilla on myös velvollisuus edistää aktiivisesti yhdenvertaisuutta.

Koulutuksen järjestäjille tulee nykyistä vahvempi vastuu tunnistaa, puuttua ja poistaa häirintää, kun yhdenvertaisuuslaki uudistuu 1.6.2023. Koulun on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin oppilaaseen kohdistuvan häirinnän poistamiseksi. Koulutuksen järjestäjä syyllistyy syrjintään, jos näin ei toimita. Lisäksi häirinnän määritelmä muuttuu siten, että häirintä voi kohdistua yksilön lisäksi myös ihmisryhmään.  

Kampanja tarjoaa keinoja häirintään puuttumiseksi

Yhdenvertaisuusvaltuutetun Turvallinen koulu on häirinnästä vapaa -kampanja käynnistyy keskiviikkona 15.3.2023 ja kestää kaksi viikkoa. Kampanja tarjoaa tietoa häirinnästä, häirinnän ilmenemisestä kouluissa sekä työkaluja häirintään puuttumiseksi. Kampanjalla myös kerrotaan tulevasta yhdenvertaisuuslain muutoksesta ja sen vaikutuksista koulujen velvollisuuksiin.

Kampanjaa voi seurata yhdenvertaisuusvaltuutetun sosiaalisen median kanavilla Instagramissa, Twitterissä sekä Facebookissa. Kampanjassa on tuotettu myös esite häirinnästä ja siihen puuttumisesta:


Turvallinen koulu on häirinnästä vapaa -kampanja on osa oikeusministeriön Osaavat -hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta.

15.03.2023