Hyppää sisältöön

Lausunto veripalvelutoimintaa koskevan Fimean määräyksen muuttamisesta

Fimea on pyytänyt yhdenvertaisuusvaltuutetun lausuntoa veripalvelutoimintaa koskevan määräyksen muuttamisesta. Uudella määräyksellä on tarkoitus muuttaa verenluovutuksen soveltuvuuskriteerejä niin, että väliaikainen verenluovutuskielto miesten välisen seksin jälkeen poistettaisiin, ja seksi uuden, vaihtuneen tai usean seksikumppanin kanssa aiheuttaisi henkilölle neljän kuukauden väliaikaisen verenluovutuskiellon. Uusi määräys tarkoittaa, että kaikkia verenluovuttajia kohdeltaisiin samalla tavalla sukupuolesta ja seksikäyttäytymisestä riippumatta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on ottanut kantaa ennen vuotta 2021 olleeseen 12 kuukauden verenluovutuskieltoon miesten väliseen seksiin liittyen ja kiinnittänyt huomiota yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 5 §:ään, jonka mukaan viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kannattaa veripalvelutoimintaa koskevan määräyksen muuttamista esitetyllä tavalla ja pitää muutosta yhdenvertaisuutta edistävänä.

Kristina Stenman,
yhdenvertaisuusvaltuutettu

Marko Leimio,
erityisasiantuntija

14.06.2023