Hyppää sisältöön

Lausunto rikosuhridirektiivistä lakivaliokunnalle

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää tärkeänä sitä, että rikosten uhrien asemaa kehitetään. Rikoksen asianomistajan (uhrin) oikeudellinen asema on Suomessa eurooppalaisessa vertailussa vahva, mutta ongelmia on ilmennyt uhrien oikeuksiin pääsyssä, eli siinä miten oikeudet toteutuvat käytännössä. Vuonna 2012 annetulla rikosuhridirektiivillä on ollut myönteisiä vaikutuksia ja lainsäädäntöön tehdyillä muutoksilla lisättiin muun muassa viranomaisten toimintavelvollisuutta toteuttaa uhrien oikeuksia. Rikosprosessiin osallistuminen on kuitenkin tällä hetkellä monille uhreille kuormittava kokemus.

Valtuutettu toteaa, että huonosti toteutettu rikosprosessi kuormittaa rikoksen uhria, ja se vaikeuttaa ja hidastaa rikoksesta selviytymistä. Kokemus rikosprosessista vaikuttaa myös yleisemmin oikeusjärjestelmää kohtaan koettuun luottamukseen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää kannatettavana rikosuhridirektiiviin sisältyviä muutosehdotuksia, joilla nykyisiä epäkohtia pyritään poistamaan.

Lue yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto kokonaisuudessaan: Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto rikosuhridirektiivistä lakivaliokunnalle (pdf).

29.09.2023