Hyppää sisältöön

Lausunto rikosprosessin sujuvoittamista arvioineen työryhmän muistiosta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on lausunut rikosprosessin sujuvoittamista arvioineen työryhmän muistiosta. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää rikosprosessin sujuvoittamista tärkeänä tavoitteena. Rikosprosessissa on jo pitkään pyritty monella tavalla siihen, että viranomaisilla olisi mahdollisuus keskittää voimavaroja vakavien rikosten selvittämiseen ja niitä koskeviin oikeudenkäynteihin. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa, että monet vakavistakin väkivallan ja hyväksikäytön muodoista ovat kuitenkin piiloutuvia ilmiöitä, koska rikosten uhreilla on korkea kynnys tehdä poliisille rikosilmoitus.

Rikosprosessia sujuvoitettaessa on kiinnitettävä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin asiakasryhmiin ja huolehdittava siitä, että heidän oikeutensa toteutuvat. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tiedossa on tapauksia, joissa rikosprosessin kulku ei ole ollut sen kohteelle ymmärrettävä, eikä henkilö ole pystynyt käytännössä käyttämään niitä oikeuksia, joita hänellä lain mukaan olisi ollut. Tarve sujuvoittaa rikosprosessia ei saa heikentää tai vaarantaa rikosten osapuolten oikeuksia.

Rikosten osapuolten ja muiden rikosprosessiin osallistuvien henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen sekä erityisesti yhdenvertaisuus- ja sukupuolivaikutukset on otettava huomioon.  Viranomaisille onkin turvattava riittävät resurssit huolehtia rikosten tutkimisesta, eteenpäin viemisestä rikosprosessissa ja uhrisensitiivisen rikosprosessin toteuttamisesta.

Lue yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto kokonaisuudessaan: lausunto rikosprosessin sujuvoittamista arvioineen työryhmän muistiosta (pdf).

08.09.2023