Hyppää sisältöön

Lausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen vuosikertomuksesta 2022

Perustuslakivaliokunnan käsittelyssä ovat viittomakieltä käyttävien oikeudet sekä Ahvenanmaan itsehallintolain muuttaminen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu lausuu toimialansa mukaisesti viittomakielisten oikeuksista. Valtuutettu käsittelee lausunnossaan etenkin viittomakieltä koskevaa lainsäädäntöä ja viittomakieltä käyttävien henkilöiden oikeuksia työelämässä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa, että YK:n vammaisyleissopimus (CRPD) velvoittaa sopimusvaltioita jatkuvaan työhön muun muassa saavutettavuuden ja esteettömyyden purkamiseksi (9 artikla). Tämä koskee myös viittomakieltä käyttävien henkilöiden oikeutta osallistua täysimääräisesti yhteiskunnan eri toimintoihin.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa, etteivät viittomakielisten oikeudet toteudu lainsäädännössämme niin kuin perustuslakivaliokunta on vuonna 2014 antamassaan mietinnössään edellyttänyt.

Lue yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto kokonaisuudessaan: Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen vuosikertomuksesta 2022 (pdf).

22.09.2023