Hyppää sisältöön

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi asunto-osakeyhtiölain ja toiminimilain 7 §:n muuttamisesta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi asunto-osakeyhtiölain ja toiminimilain 7 §:n muuttamisesta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää välttämättömänä, että esteettömyys turvataan asunto-osakeyhtiölaissa. Nyt lausunnolla oleva muutosehdotus on kuitenkin vammaisten henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksien vastainen ja ilmentää asenteiltaan vammaisiin henkilöihin kohdistuvaa syrjintää sekä ajatusta vammaisten ihmisten segregaatiosta. Ongelmallista on koko ehdotuksen pohjana oleva ajatus asunto-osakeyhtiön absoluuttisesta omistusoikeudesta ja siitä johdetuista osakkeenomistajien oikeuksista, jotka syrjäyttäisivät kaikki muut perusoikeudet. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää eri-koisena myös sitä, että esitys sisältää yksityiskohtaista kritiikkiä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan osittain lainvoimaistakin ratkaisukäytäntöä kohtaan, eikä tunnu lainkaan tunnistavan laajaa perusoikeuspohjaa, mukaan lukien Suomessa lailla voimaansaatettua YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevaa yleissopimusta, perustuslain 6 §:ää ja siihen pohjautuvaa yhdenvertaisuuslakia.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu huomauttaa, että yhdenvertaisuuslakia, muun muassa sen 8 § mukaista syrjintäkieltoa sovelletaan myös asumisessa ja koskien taloyhtiöiden toimintaa.

Lue koko lausunto: lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi asunto-osakeyhtiölain ja toiminimilain 7 §:n muuttamisesta (pdf).

06.09.2022