Hyppää sisältöön

Lausunto liittyen Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikkoihin ja konsulipalveluiden järjestämiseen ulkoasiainhallinnossa

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto asiaan: Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen ja sen liitteen muuttamisesta. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa.  

Valtuutettu kiinnittää ulkomaanedustustojen sijaintipaikkojen ja konsulipalveluiden järjestämisen osalta erityistä huomiota vaikutuksiin, joita näihin liittyvillä ratkaisuilla on haavoittuvassa asemassa olevien perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Valtuutettu pitää hyvänä edustustoverkoston laajentamista ja tihentymistä erityisesti niillä maantieteellisillä alueilla, joilla oleskelee merkittävä määrä Suomesta kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäseniä. 

Valtuutettu kannattaa asetusehdotuksen esitystä Suomen suurlähetystön perustamista Islamabadiin Pakistaniin. Asetusehdotuksen mukaan edustusto antaisi alkuvaiheessa vain konsulipalvelulain 9 §:n mukaiset palvelut hädänalaisessa asemassa oleville sekä muut vastaavat konsulipalvelut, joissa tapauksen vakavuus ja kiireellisyys edellyttää konsulipalvelun antamista. 

Konsulipalvelujen järjestämiseen liittyvillä ratkaisuilla on merkittävä vaikutus etenkin haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten perus- ja ihmisoikeuksille, kuten lapsen oikeuksien ja perhe-elämän suojan toteutumiselle. Muun muassa perustuslaki, lasten oikeuksien sopimus ja perheenyhdistämisdirektiivi edellyttävät ratkaisuja, joilla mahdollistetaan pakolaistaustaisten henkilöiden asiointi siinä lähetystössä, jossa se on heille tosiasiallisesti mahdollista. Valtuutettu pitää siten tärkeänä, että Islamabadin suurlähetystö tarjoaisi tulevaisuudessa konsulipalvelut myös Pakistanissa oleville kolmannen maan kansalaisille, kuten afganistanilaisille. Afganistanin nykytilanteessa tulisi myös katsoa, että Afganistanista Pakistaniin pakoon päässeiden Suomessa asuvien afganistanilaisten perheenjäsenien tilanne olisi vakavuudeltaan ja kiireellisyydeltään sellainen, että heille tarjottaisiin mahdollisuus tunnistautua perheenyhdistämisasiassaan Islamabadissa jo ennen, kuin pysyvät toimitilat siellä ovat valmistuneet ja konsulipalveluja annetaan täysimääräisesti. 


Rundgren Joonas, ylitarkastaja
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto

 

24.06.2022