Hyppää sisältöön

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on lausunut työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä yhdenvertaisuuslain muuttamisesta.

Esityksen tavoitteena on monin eri tavoin vahvistaa syrjintää kokeneen henkilön oikeussuojaa sekä ehkäistä syrjintää muun muassa vahvistamalla työnantajan ja varhaiskasvatuksen järjestäjän velvollisuutta arvioida toimintansa yhdenvertaisuusvaikutuksia. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää esityksen tavoitteita erityisen tärkeinä sekä ehdotettuja keinoja pääosin onnistuneina. 

Lue yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

18.10.2022