Hyppää sisältöön

Lausunto hallituksen esitykseen valtion talousarvioksi vuodelle 2024

Lausunnossaan yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa perustuslain 6 §:n mukaista yhdenvertaisuusperiaatetta ja syrjinnän kieltoa, jota yhdenvertaisuuslaki täsmentää, sekä perustuslain 22 §:n mukaista julkisen vallan velvoitetta turvata perus- ja ihmisoikeudet. Lisäksi yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa lausunnossaan perustuslain 19 §:n mukaista, jokaisen oikeutta välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Valtuutettu on aiemmissa lausunnoissaan esittänyt huolensa tänä syksynä annettavista niin sanotuista budjettilaeista muun muassa toimeentulotuen ja sosiaaliturvan muutosten osalta, ettei esitysten yhteisvaikutuksia eri henkilöryhmiin ja kotitalouksiin ole tehty ennen esitysten antamista, eikä niiden perusoikeus- tai yhdenvertaisuusvaikutuksia ole riittävästi arvioitu. Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden asema on tunnistettava lainvalmistelussa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää keskeisenä, että valtioneuvosto vahvistaa hankkeidensa perus- ja ihmisoikeusarviointia, sekä tämän arvion osana yhdenvertaisuusvaikutusten arviota. Lisäksi jo toteutettujen uudistusten osalta on tärkeää seurata toimeenpanoa ja tarvittaessa tehdä korjauksia, mikäli esimerkiksi riskit haavoittuvassa asemassa olevien rakenteellisen syrjinnän vahvistumiselle toteutuvat.

Lue yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto kokonaisuudessaan: Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esitykseen valtion talousarvioksi vuodelle 2024 (pdf).

17.10.2023