Hyppää sisältöön

Lausunto automaattiseen päätöksentekoon liittyvän yleislainsäädännön sääntelytarpeita koskevasta arviomuistiosta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu lausui hiljattain tekoälyyn liittyen kommentoidessaan oikeusministeriön automaattiseen päätöksentekoon liittyvää yleislainsäädännön sääntelytarpeita koskevaa arviomuistiota.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa lausunnossa ennakoivien vaikutustenarviointien olennaisuutta sekä jatkuvaa valvontaa. Arvioinnissa on tärkeää kiinnittää huomiota järjestelmän mahdollisiin välittömiin tai välillisesti syrjiviin vaikutuksiin. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta olennainen kysymys ei siis pelkästään ole se, onko jokin tietty tekoälyn hyödyntämisen tapa ja käyttökonteksti juridisesti syrjivä. Tekoälyn käyttö saattaa voimistaa yhteiskunnassa jo olemassa olevia valtarakenteita ja epäyhdenvertaisuutta. Sen vaikutuksia eri käyttökonteksteissaan onkin tarkasteltava myös laajemmasta yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden kuin vain kapeasta juridisen syrjinnän näkökulmasta. Tekoälyn käytön tulee hyödyttää yhdenvertaisesti kaikkia.

Lisäksi on varmistettava, että järjestelmiä käyttöönottavien viranomaisten saatavilla on riittävästi tietoa, ohjausta ja osaamista yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnin tekemiseksi. Tekoälyn kehittämisessä on myös varmistettava asiantuntijoiden monimuotoisuus.

17.09.2020