Hyppää sisältöön

Laivayhtiö syrji romaniasiakasta - yhdenvertaisuusvaltuutettu edisti sovintoa

Laivayhtiö oli estänyt romaniasiakasta nousemasta laivaan hänen etnisen alkuperänsä vuoksi. Laivayhtiö oli poikkeuksellisessa turvallisuuteen liittyvässä tilanteessa päättänyt estää kaikkien romaniasiakkaiden matkustamisen kyseisellä lähdöllä. Kokonaisen ryhmän pääsyn estäminen laivalle oli kuitenkin syrjintää. Yhdenvertaisuusvaltuutettu edisti tapauksessa sovintoa osapuolten välillä. Laivayhtiö maksaa asiakkaalle 2500 euron hyvityksen. Yhtiö myös pahoittelee asiakkaaseen kohdistunutta syrjintää ja sitoutuu kouluttamaan henkilöstöään yhdenvertaisuudesta. 

Syrjintäperusteista etninen alkuperä on erityisen vahvasti lainsäädännössä suojattu ominaisuus ja siihen perustuva erilainen kohtelu voi vain harvoin olla lain sallimaa. Myös poikkeuksellisissa turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa palveluntarjoajien on osattava arvioida, mikä kyseisessä tilanteessa on syrjimätön toimintatapa. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että turvallisuudesta vastaavan henkilöstön on erityisen tärkeää saada riittävää koulutusta ja ohjeistusta syrjintäkiellosta ja yhdenvertaisuudesta.

Laivayhtiö sitoutui sovintosopimuksessa kouluttamaan syrjinnän kiellosta ja syrjinnän ehkäisemisestä erityisesti niitä työntekijöitään, jotka vastaavat tarkastus- ja turvatoimia koskevasta yhtiön henkilöstön yleisestä ohjeistuksesta, sekä niitä työntekijöitään, jotka äkillisissä turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa päättävät asiakkaisiin vaikuttavista toimintalinjoista.

Romaneihin kohdistuu edelleen paljon ennakkoluuloja ja kielteisiä asenteita, jotka tulevat esiin yksittäisinä syrjintätapauksina sekä rakenteellisena syrjintänä. Syrjinnän ja häirinnän kohteeksi joutuminen on monille romaneille toistuvaa. Syrjintälainsäädännöllä on suuri merkitys romaneihin kohdistuvan syrjinnän kitkemiseksi ja syrjinnän uhrien perusoikeuksien toteutumiseksi. 

- Romaneihin kohdistuu paljon syrjintää juuri yksityisissä palveluissa. On tärkeää, että romaneihin kohdistuva syrjintä johtaa nykyään yhä useammin seuraamuksiin, kuten vahingonkorvaukseen ja hyvitykseen, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman toteaa.

Yhdenvertaisuuslaki:

8§ Syrjinnän kielto

Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.

23 § Hyvitys

Syrjinnän tai vastatoimien kohteeksi joutuneella on oikeus saada hyvitys siltä viranomaiselta, työnantajalta tai koulutuksen järjestäjältä taikka tavaroiden tai palveluiden tarjoajalta, joka on tämän lain vastaisesti syrjinyt häntä tai kohdistanut häneen vastatoimia.
 

19.05.2021