Hyppää sisältöön

Koulukuljetustarvetta tulee arvioida myös yhdenvertaisuuslain näkökulmasta

Koulujen alettua koulukuljetukset ovat käynnistyneet pitkämatkalaisilla ja taksikyytiä vamman tai terveydentilan vuoksi käyttävillä koululaisilla.  Koulukuljetus on yksi lapselle myönnettävä tuen muoto. Jotta se toimisi todella tukena, kuljetus tulee toteuttaa lapsen tarpeista lähtien. 

Koulukuljetusten tavoitteena on mahdollistaa, että lapset pystyvät nauttimaan oikeudestaan perusopetukseen.  Kuitenkin usein vaikuttaa siltä, että oppilaan koulunkäynnin laadun takaaminen unohtuu kustannuslaskelmien rinnalla. Kyydeissä korostuukin tekninen suoritus toimittaa lapsi kouluun ja sieltä pois. Ongelmat koulukuljetuksissa voivat johtaa siihen, että lapsen oikeus perusopetukseen vaarantuu.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu painottaa, että kunnissa tulisi arvioida koulukuljetukset myös yhdenvertaisuuslain näkökulmasta. Ainoastaan perusopetuslakiin nojaavat ohjeet eivät aina riitä turvaamaan kaikkien oppilaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada koulutusta. 

Helsingin Hallinto-oikeus on antanut ratkaisun asiassa, jossa oli kyse vammaisen lapsen oikeudesta koulukuljetukseen kummankin huoltajan luota. Lapsen huoltajat olivat eronneet ja lapsi asui vuoroviikoin huoltajiensa luona. Kaupunki perusti kieltävän päätöksensä yleiseen ohjeeseen ja vakiintuneeseen käytäntöön, jonka mukaan perusopetuslain mukainen maksuton koulukuljetus tarjotaan ainoastaan siitä osoitteesta, jonka mukaan oppilaan lähikoulu on osoitettu. 
Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoi lausunnossaan hallinto-oikeudelle, että vuoroasumisessa oleville vammaisille lapsille tulisi järjestää maksuton koulukuljetus kummankin huoltajan luota yhdenvertaisuuslain mukaisena kohtuullisena mukautuksena. 

Helsingin hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että lapselle olisi tullut myöntää koulukuljetus yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettuna kohtuullisena mukautuksena myös hänen toisen huoltajansa luota. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tietojen mukaan kyseessä on ensimmäinen tuomioistuimen ratkaisu, jossa katsotaan, että koulukuljetus tulisi myöntää vuoroasumisessa olevalle vammaiselle lapselle lapsen kummankin huoltajan luota. Kaupunki on valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu seuraa tapauksen etenemistä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 

25.08.2022