Hyppää sisältöön

Korkein hallinto-oikeus katsoi Finnairin syrjineen vammaista matkustajaa – tärkeä ennakkopäätös vammaisten henkilöiden oikeuksien vahvistamiseksi

Korkein hallinto-oikeus linjasi tänään vuosikirjapäätöksessään, että Finnair syrji liikuntavammaista henkilöä tilanteessa, jossa henkilö joutui ostamaan kolme vierekkäistä paikkaa perushinnalla lentomatkalle. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että Finnairin olisi pitänyt toteuttaa kohtuulliset mukautukset vammaiselle henkilölle. 

Finnair Oyj oli edellyttänyt pysyvän jalkavammansa vuoksi lisätilaa tarvitsevan henkilön maksavan kolmesta paikasta, koska hänelle ei ollut tarjota sellaista yhtä istumapaikkaa, jossa hän olisi voinut matkustaa vammansa vuoksi. Yhdenvertaisuusvaltuutettu vei kyseisen tapauksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan vuonna 2016. Lautakunta totesi 2017 antamassaan päätöksessä Finnairin syrjineen vammaista matkustajaa. Finnairin valitettua päätöksestä asia eteni aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka. 

Korkein hallinto-oikeus linjasi päätöksessään, että Finnair oli laiminlyönyt kohtuullisten mukautusten järjestämisen liikuntavammaiselle matkustajalle, ja siten syrjinyt häntä hänen liikuntavammaisuutensa perusteella yhdenvertaisuuslain vastaisesti. Päätöksessä todetaan, että kyseisessä tapauksessa lisäpaikkojen hintoihin kohdistuvaa alennusta liikuntavammaisen henkilön yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi ei voitu pitää Finnair Oyj:n kannalta kohtuuttomana. 
Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että oikeuden päätös on merkittävä vammaisten henkilöiden oikeuksien kannalta. 

- Tämä on erittäin tärkeä päätös vammaisten henkilöiden oikeuksien näkökulmasta. Päätös vahvistaa vammaisten henkilöiden tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumista. Olemme todella tyytyväisiä, että saimme tämän tärkeän linjauksen, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman toteaa.

Yhdenvertaisuuslaki edellyttää palvelujen tarjoajan, viranomaisen, koulutuksen järjestäjän ja työnantajan tekevän kohtuullisia mukautuksia, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita. Kohtuullisten mukautusten epääminen on syrjintää.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että yhdenvertaisuuslain kohtuullisia mukautuksia koskevaa säännöstä ei ollut perusteita tulkita siten, että hinnanalennus tai muu hyödykkeen tai palvelun hintaan kohdistuva toimenpide ei voisi tulla lainkaan kysymykseen kohtuullisten mukautusten toteuttamistapana. Mukautusten oli vastattava vammaisen henkilön yksilöllisiin tarpeisiin, mutta niiden toteuttamistavan valinta kuului lähtökohtaisesti mukautuksiin velvoitetulle. Tähän nähden yksittäisessä tilanteessa myönnettävä hinnanalennus tai muu hintaan tehtävä muutos voi olla osapuolten kannalta perustelluin tai jopa ainoa tapa toteuttaa sellaiset kohtuulliset mukautukset, joilla tavara tai palvelu tuli vammaisen henkilön saataville yhdenvertaisesti. Tässä tapauksessa vammainen henkilö on maksanut matkastaan lähes kolminkertaisen hinnan verrattuna sellaiseen henkilöön, joka olisi voinut matkustaa yhdellä istuimella. 

- Päätös korostaa YK:n vammaisyleissopimuksen merkitystä arvioitaessa velvoitteita toteuttaa vammaisten henkilöiden oikeuksia, erityisasiantuntija Tiina Valonen toteaa.

- On erittäin tärkeää, että kaikki palveluntarjoajat ja muut mukautusvelvoitetut toimijat tuntevat kohtuullisen mukautusvelvoitteen laajuuden. Kohtuullisen mukautuksen sisältöä tulee arvioida vammaisen henkilön yksilöllisten tarpeiden näkökulmasta ja siten, että mukautuksella palvelu tulee vammaisen henkilön saataville, Valonen jatkaa.

Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja saattoi voimaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksen siltä osin kuin lautakunta oli katsonut Finnair Oyj:n laiminlyöneen kohtuullisten mukautusten järjestämisen liikuntavammaiselle henkilölle ja siten syrjineen häntä hänen liikuntavammaisuutensa perusteella yhdenvertaisuuslain vastaisesti.
 

22.12.2021