Hyppää sisältöön

Datavetoisuus ja automatisoitu päätöksenteko – yhdenvertaisuutta edistämässä vai sitä nakertamassa?

Data- ja tietopohjaisuus viranomaisten toiminnassa kuulostaa hyvältä. Automaattinen päätöksenteko kuulostaa helpottavalta. Oikeampaa ja tehokkaampaa toimintaa ja päätöksiä kaikkien eduksi, eikö niin? Lähtökohtaisesta ei olekaan syytä vastustaa näitä. Sekä tehostuvalla datan hyödyntämisellä että automaattisella päätöksenteolla voidaan monin tavoin edistää kaikkien oikeuksien toteutumista ja myös yhdenvertaisuutta.

Ongelma kuitenkin on se, että tekoälyä hyödyntävien järjestelmien käyttö voi merkittävästi syventää rakenteellista eriarvoisuutta eri ihmisryhmien välillä, jos käytön riskejä ei tunnisteta. Uutta teknologiaa hyödyntäviä järjestelmiä hankkiessamme ja niiden käyttöä miettiessämme onkin osattava huomioida toiminnan vaikutuksia eri ihmisryhmiin. Toiminta voi aiheuttaa myös yksittäisten henkilöiden syrjintää. Keskeisenä, mutta ei ainoana, syrjintäriskin aiheuttajana on vinoutunut tai puutteellinen data.  Aiheesta on jo paljon tietoa, kootusti esimerkiksi 2022 julkaistussa selvityksessä Algoritminen syrjintä ja yhdenvertaisuuden edistäminen : Arviointikehikko syrjimättömälle tekoälylle - Valto (valtioneuvosto.fi).

Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys on yhteiskuntamme perusarvoja ja perusoikeuksia. Syrjinnän kielto on myös yksi kansainvälisen oikeuden harvoista ehdottomista säännöistä. Kun syrjintäriskit uuden teknologian käytössä on selvästi tiedossa, täytyy yhdenvertaisen tekoälyn hyödyntämisen turvaamiseen alkaa nyt satsaamaan prioriteettina ja konkreettisesti.

Esimerkiksi valtioneuvoston tekoälyä hyödyntävissä hankkeissa ja hankinnoissa on varmistettava tehokas yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi. Tälle työlle on varmistettava valtioneuvostotasoinen tukirakenne ja sovittava ohjaus- ja seurantavastuista. Valtiovarainministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön puitteissa toimiva digitoimisto voisi olla tälle koordinaatiolle oikea paikka.

Uuden teknologian sekä automaattisen päätöksenteon hyödyntämisen syrjintäriskejä ei estetä ainoastaan sillä, että yhdenvertaisuus nostetaan iskusanaksi tekoälyjärjestelmien käytön edellytysten ja niitä ohjaavien eettisten periaatteiden joukkoon. Syrjinnän ehkäisemisen lisäksi viranomaisilla on lakisääteinen velvoite aktiivisesti toimissaan edistää yhdenvertaisuutta. Tämän edistämisvelvoitteen tulee myös toteutua nykyistä paremmin tekoälyä, datavetoisuutta ja automaattista päätöksentekoa hyödynnettäessä.