Ceälkkmõõžž

null Ciâlkâlm: Halltõõzz eʹtǩǩõs eeʹttiǩ-kådda lääʹǩǩen sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj da reäkkõslääʹjj 40 lååǥǥ 11 § muʹttmest

Ciâlkâlm vuänõs

  • Õõutverddsažvuõttväʹlddneǩ ǩeäčč, što sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuš lij õhtt kõskksumus lääʹjjšiõtteemhaʹŋǩǩõõzzin, kååʹtt âlgg vuäǯǯad valmmša veâl tän vaalpââʹj poodd.
  • Nuʹt koččum ”lappipiiđkriteeʹr” jaukkummuš vaal-loǥstõʹǩǩe meärkkmõõžž objektiivlaž kriteeʹrin lij vuâđđtõllum, ij-ǥa tõt leäkku sueʹrddi.
  • Õhttsažtåimmam da saǥstõõllâmõõlǥtõõzz čiõlǥtõõzz veʹǩǩe ooudâs alggmeer säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ.
  • Õõlǥtemvuõtt väʹldded lokku säʹmmlai vuõiggâdvuõđid čiõlǥat veʹrǧǧniiʹǩǩi õõlǥtemvuõđid da veekk ooudâs ooumažvuõiggâdvuõđi teâuddjummuž.
  • Kåʹddǩiddsid kuõskki šiõttõõzz õõlǥči muʹtted vaʹstteed sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩeem maall.
  • Ǩiõttʼtõõllmõõžžâst åårrai muttâz sääʹmteʹǧǧläkka viiǥǥče ooudâs alggmeer säʹmmlai vuõiggâdvuõđi teâuddjummuž Lääʹddjânnmest miârkteeinalla.

Ciâlkâlm: Halltõõzz eʹtǩǩõs eeʹttiǩ-kådda lääʹǩǩen sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj da reäkkõslääʹjj 40 lååǥǥ 11 § muʹttmest (pdf).