Hyppää sisältöön

Lausunto luonnoksesta Suomen romanipoliittiseksi ohjelmaksi vuosille 2023–2030

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on lausunut luonnoksesta Suomen romanipoliittiseksi ohjelmaksi vuosille 2023–2030. Ohjelmassa huomioidaan laajasti tarve moniammatilliseen toimintamalliin, paikallisten toimijoiden mukaan ottaminen ja romaniväestön osallistaminen toimenpiteiden toteuttamiseen. Haavoittuvassa asemassa olevien romanien näkökulma on tuotu monipuolisesti esiin muun muassa kohdennetuissa toimenpiteissä moniammatillisella otteella. Romaniyhteisön monimuotoisuus on itsessään aiempia vuosia näkyvämmin esillä.

Tietopohjan vahvistaminen on tärkeää, ja kulkee käsi kädessä romaniväestön osallistamisen kanssa. Tätä ohjelmaa on selkeästi rakennettu niin, että tiedon kerääminen ja romaniväestön aktiivinen osallisuus on näkyvissä elin-kaariajattelua toteuttaen ja moninaisissa palveluissa. Tutkimus- ja selvitys-työ ovat vahvasti ohjelmassa keskeisessä asemassa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on mainittu muutamissa toimenpiteissä yhtenä toimijana. Valtuutetun rooli toimijana ei kuitenkaan ohjelmassa avaudu riittävästi. Valtuutettu toivookin, että kunkin tällaisen toimenpiteen osalta käydään hyvissä ajoin erillinen keskustelu valtuutetun roolista ja mahdollisista vastuista.

Lue lausunto kokonaisuudessaan: Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto luonnoksesta Suomen romanipoliittiseksi ohjelmaksi vuosille 2023–2030 (pdf)

04.11.2022